Haveskitse, rådgivning og sparring, sommerhusgrund Melby, august og juli 2023

Kirsten og Jan ønskede rådgivning om beplantningen omkring huset samt hjælp til plan for etablering af flere rum og nye elementer og siddepladser omkring sommerhuset

Kirsten kontaktede mig med ønsket om hjælp til “Det drejer sig om en sommerhushave i Melby. Vil meget gerne have besøg og deiskutere omfanget af rådgivning. Vi vil gerne etablere flere have rum og ellers skal haven bare være sommerhus natur grund.”

Min første assistance var et havebesøg i juli 2023 med efterfølgende tegning af haveskitser på stedet i august 2023,hvor 2 haveskitser blev udarbejdet 1 i målestok 2:100 for området tæt på huset og 1 i målestok 1:100 over hele grunden (den er ikke afbilledet i opslaget her)

Under havebesøget i juli måned gik Kirsten, Jan og jeg tur i deres smukke store sommerhushave. De modtog blandt andet rådgivning omkring hvordan den høje vilde beplantning omkring grunden kan tyndes ud, så det lidt vilde og frodige udtryk og højden i beplantningen bevares.

Vi gennemgik flere af busketterne og konstaterede at, hvis mange af de selvsåede hasselbuske blev fældet og andre skåret tilbage vil flere smukke træer og buske, komme mere til deres ret og de høje hegn omkring grunden vil få et lettere og mere lyst udtryk.

Da Kirsten og Jan ønsker at indrette arealerne omkring huset med flere rum med plads til siddepladser afhængig af tidspunkt på dagen og årstiden samt flytning af eksisterende skur og tilføjelse af nye bygninger, udarbejdede jeg under havebesøget en note som ideoplæg til hvordan den endelige haveplan kunne se ud. Jeg anbefalede blandt andet at Birketræet der fyldte meget ind over terrassen blev opstammet, hvilket de ved mit besøg i august allerede havde gjort. Som erstatning for de lavere grene der skærmede for indsyn fra vejen, foreslog jeg at plante 3 sommerfuglebuske ud for terrassens sydøstligste hjørne. Buske som også vil bryde terrassens linjer op.

Efter havebesøget vendte Kirsten tilbage, hun havde brug for at få udarbejdet en målfast skitse over de nye elementer hun ønsker indarbejdet i haven. Hun havde brug for en plan som giver hende oveblik over projekterne og mulighed for at implementere elementerne over tid uden at miste overblikket.

I august vendte derfor jeg tilbage til Kirsten og sommerhuset, hvor jeg udarbejdede en målfast skitse på stedet.

Som udgangspunkt ønsker Kirsten at bevare de store frie arealer syd for huset, men samtidig at skabe nogle lidt flere intime rum tæt på huset.

Som det første vil hun have etableret et gårdhavelignende miljø ud for indgangen til sommerhuset mod øst. Når den planlagte tilbygning, vil danne en vinkel på sommerhuset og skærme af mod vinde og indkik fra naboer mod nord, ønsker hun at etablere et mindre skur, som vi fik placeret på haveskitsen, så den danner væg mod øst omkring den kommende gårdhave.

Desuden anbefalede jeg af plante nogle buske for enden af terrassen, således at gårdhaven bliver endnu mere intim. Den kommende gårdhave giver mulighed for at der trods ønsket om at bevare grunden omkring sommerhuset som en åben naturgrund alligevel have mulighed for at sætte sig i et mere intimt og omsluttende miljø.

På haveskitsen fik vi også placeret et kommende orangeri, som Kirsten først og fremmest ønskede at bruge som ophold og ikke til dyrkning af grønt og urter. Jeg anbefalede at placere det i den sydvestlige ende af haven, således at orangeriet kan ses inde fra stuevinduerne, især om vinteren hvor jeg foreslog Kirsten at det kan bruges som en stor lyslygte, der giver en smuk stemning til haven i de mørke vintermåneder og sensommeraftener og -nætter.

Vi fik også sammen taget stilling til hvor affaldssorteringen og cykelskuret skulle placeres nede ved indkørslen. Desuden hvor stor udbredelsen af parkeringsarealet skal være. Dette blev indarbejdet på haveskitsen i målestok 1:100, hvoraf også fremgår Kirstens planer om at omkranse parkeringsarealet med et lavt kastanjehegn.

Et godt tip, som Kirsten havde lyttet til, var at have lange snore, som vi kunne bruge til at markere placeringen af nye elementer på grunden. En god måde at visualisere elementernes udbredelse og få øje på om der er eksisterende beplantninger og elementer man skal tage højde for.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved fortsat brug af siden, accepterer du vort brug af cookies.  Læs mere