Bedplaner og rådgivning rækkehushave Hillerød, september 2023

Ny beplantning i arkitekttegnede rammer

Hanne og hendes afdøde mand havde for mange år siden fået hjælp fra en havearkitekt til udarbejdelse af haveplaner for rækkehushavens for- og baghave. Hanne er godt tilfreds med rammerne, men savner flere blomster i havens bede som blomstrer på forskellige tidspunkter, da den eksisterende beplantnings blomstring er meget sparsom.

Min opgave var at fylde de arkitekttegnede rammer ud med en mere spændende beplantning. Jeg har foreslået en del forskellige stauder med forskellig blomstringstidspunkter plantet i større grupper, så pasningen ikke bliver alt for tidskrævende. Foreslog en tæt beplantning fra starten med henblik på hurtigt at minimere lugning.

Den eksisterende beplantning såsom løvefod, asters, storeknæb, skt. hansurt, skovjordbær, græsser og høstasters som allerede trives i havens flimrende skygge bliver genanvendt, nogle foreslår jeg bliver delt og spredt ud i de øvrige bede sammen med en del nye stauder.

Hanne ønskede også vejledning til hvordan de allerede eksisterende buske og træer kommer mere til deres ret og ikke fylder og skygger så meget. Jeg har rådgivet omkring beskæringsomfang og -tidspunkter for sommerfuglebusk og dronningebusk. Hvordan en stor gammel stedsegrøn ilex kan formes, blive mere kompakt og fylde mindre. Det store gamle hjertetræ, som Hanne egentlig er skuffet over er blevet plantet da det efter hendes mening er alt for stort til haven, hun ønsker dog ikke at fælde det, jeg foreslog en yderligere opstamning, således at der kommer mere sol ned i haven.

I det ene af bedene gror 6 smukke gulorange roser, som Hanne er meget glad for, de bevares i den nye bedplan, men bunddækket bliver for en stor dels vedkommende skiftet ud med en mere varieret blomstring. Hanne fik også vejledning omkring beskæring og pleje af roserne.

Hanne glæder sig til at få skabt en mere blomsterrig beplantning i havens bede. Jeg rådgav også Hanne omkring beplantningstidspunkter, etablering med jordforbedring og vedligeholdelse af beplantningen, herunder hvornår man skærer stauderne ned. En del af de stauder der indgår i havens nye bedplan er stauder som efter deres hovedblomstring i forsommeren, med fordel kan skæres tilbage, hvorefter de i løbet af nogle uger står med nyt grønt løv og ofte fornyet blomstring.

Andre sentblomstrende stauder kan med fordel reducere de nye skud til halv højde sidst i maj måned, hvorved de på de forkortede skud vil blomstre senere. På denne måde kan man opnå længere blomstring på de enkelte plante.

Hanne fik også planer for de to små bede i forhaven, bede som bliver meget tørre om sommeren. De mindste bed under køkkenvinduet foreslåes plantet til med forskellige krydderurter.

Det lidt større bed plejer Hanne at plante til med etårige ikke hårdføre sommerblomster efter at de mange forårsløg har takket af. Hanne ønskede et bed der er lettere at vedligeholde. Jeg har i bedplanen foreslået tørketålende stauder med forskellig blomstringstidspunkt.

Det lille bed ved siden af indgangen til huset savnede Hanne var lidt mere farverigt. Den allerede veletablerede bunddækkende timian bevares og nye stauder der tåler megen sol og tørke er foreslået i den nye plan.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved fortsat brug af siden, accepterer du vort brug af cookies.  Læs mere