Haveplan landhave Holbæk, april 2024

Siddepladserne ved det smukke bindingsværkshus bliver omgivet af duftende og farverige vækster, der skaber rum og intimitet

En af mine haveklummer i Sjællandske Mediers dagblade NordVestNyt havde vakt Ullas interesse. Ulla bød mig derfor i februar 2024 ind til et indledende havebesøg med forventningen om at jeg kunne hjælpe hende med at lave en plan for hvordan siddepladserne omkring hendes smukke bindingsværkshus kunne blive omgivet af duftende og farverige vækster.

Haveplan Landhaven Holbæk, april 2024

Aftalen blev indgået og haveplanen udarbejdet. Haveplanen giver overblik over eksisterende og nye elementer i haven. Haveplanen angiver belægninger og beplantningers udstrækning. Buske og træer er angivet med numre, der henviser til plantelister tilsendt kunden.

Da haveplanen kun angiver loft og vægge i form af buske og træer udarbejdede jeg planer for haverummenes gulv, som består af en mangfoldighed af stauder, der giver farve til haverummene mange dage om året. Plantelister med beskrivelse af de enkelte vækster er tilsendt kunden. Ulla fik også tilsendt inspirationsliste med mange forskellige forårsløg, der kan sættes ud mellem stauderne i bedene.

Ulla holder meget af at sidde og nyde naturen og slappe af på gyngesofaen, der stod lidt ensomt midt ude i haverummet. Jeg foreslog undervejs i processen at Ulla får bygget en pergola, hvorunder gyngesofaen kan stå. Ideen købte Ulla og jeg udfærdigede en skitse over hvordan en pergola kan skabes af stolper og rionet med mange forskellige klatrende vækster.

Haveplanens elementer

Aftenterrassen og indgangspartiet

Ulla holder meget af at sidde og nyde aftensolen lige ved siden af hoveddøren. Men savnede at siddepladsen er hyggeligere, fyldt med oplevelser i form af farver og dufte fra levende vækster, læ for vinden omkring hushjørnet og at kunne komme mere tørskoet hen til hoveddøren.

Desuden ønskede Ulla at jeg foreslog hvordan højbede, hvori hun ønsker at dyrke lidt krydderurter, kunne placeres. De blev placeret i den nordlige del af haverummet, så de får mest mulig sol fra syd.

Den eksisterende belægning af brosten på sydsiden af huset forlænges rundt om hushjørnet og hen forbi hoveddøren, og fortsætter ud mod vejen et stykke forbi hoveddøren, hvor den ændrer retning ud mod parkeringspladsen. En åbning midt på, giver adgang til hoveddøren og en mindre terrasse.

Måden stien er formet på gør det muligt at etablere en beplantning omkring stien, der vil dække for ind- og udsyn til parkeringspladsen og samtidig gøre det let at komme til og fra hoveddøren.

Beplantningen består af buske og træer, der ikke bliver højere end at aftensolen stadig vil nå ned på siddepladsen i hjørnet.

Buske og træer plantes ind omkring hjørnet ved huset ud mod haven, hvilket giver læ for træk fra vinden omkring hushjørnet. Jeg har foreslået at etablere et lille hegn af rionet, der beklædes med duftende kaprifolier. En hurtig måde at skabe læ og intimitet ved siddepladsen, før bevoksningen gror ordentligt til.

Ulla ønsker at belægningen på den lille aftenterrasse fortsat består af græs, jeg har foreslået at der lægges en række med store trædesten, så Ulla kan komme sikkert og tørskoet fra parkeringspladsen til hoveddøren.

Siddeplads på ny træterrasse vest for karnappen

Ulla ønsker at etablere en træterrasse i hjørnet mellem karnappen. Siddepladsen bliver gjort mere hyggelig og med oplevelser i form af roser og buske plantet i en bund af stauder med forskellige blomstringstidspunkter og løvfarver.

Siddeplads øst for karnappen med middelhavstema

Ulla sætter sig også nogle gange på den anden side af karnappen. I planen for dette område er temaet afvigende fra den øvrige beplantning. Stemningen fra beplantningen her vækker minder om Ullas mange rejser til Middelhavet. Nogle af markstenene tages op, i hullerne plantes forskellige lavtvoksende krydderurter som timian og oregano og højere urter som salvie og estragon. Langs husmuren plantes lavendler i en bund af nelliker, studenternelliker og rosenskovmærke. Sommerfuglebuske plantes i hjørner af siddepladsen.

Busketter i halvcirkler med formål at skabe rum

Brydning af de skarpe hjørner

Man havde i forvejen brudt et af de skarpe åbne hjørner omkring huset ved gangstien af brosten med en beplantning. I haveplanen er indarbejdet to store cirkelformede busketter der bryder de skarpe hjørner og vil være med til at skabe rum omkring siddepladserne ved huset.

Busketterner består af buske og lidt mindre træer med forskellige blomstringstidspunkter og løvfarver. Generelt har jeg foreslået at plante sentblomstrende klematis ved siden af tidligt blomstrende buske, hvor klematis får lov at kravle op i buskene og giver dem en ekstra blomstring i sensommer og efteråret. Jeg anbefaler kun at bruge sentblomstrende klematis, da disse klippes ned i marts måned til 30 cm. Hvorefter de skyder 2-3 meter lange årsskud, der blomstrer.

De to store busketter på hjørnerne af gangstien plantes i en bund af vækster der er grønne vinteren over.

Halvcirkler der skaber intimitet og tillader udsyn til haven – brydning af de lange lige linjer

Den lange linje på gangstien brydes op med to små halvcirkler af busketter på hver side. To af busketterne plantes i en bund af stauder med forskellige blomstringstidpunkter. De to andre plantes i en bund af påskeklokker, hvis grønne stjerneformede blade står stedsegrønne vinteren over (bladene klippes af sen vinter, før planterne skyder de nye blomsterskud op).

Pergola til gyngesofaen

Ulla holder meget af at sidde og slappe af i gyngesofaen. Jeg foreslog Ulla at etablere en pergola, som placeres i den sydvestlige del af haverummet, hvorunder gyngesofaen kan stå.

Pergolaen bliver klædt på med klatrende vækster i form af akebia, klematis, kaprifolie og klatreroser. Rionet i en meters højde sættes rundt om pergoalen, hvor bagsiden bliver klædt på med vedbend, med henblik på at uanset tidspunktet på året, at der altid er lidt læ i haverummet.

Beplantning til forskønnelse af værkstedets murværk

I den østlige del af haverummet ligger et gamle værksted. Jeg foreslog Ulla at male væggene sorte, så bygningen ikke bliver så fremtrædende i rummet.

Ulla ønskede en plan for beplantning, der kan bryde den lange væg og gøre den mere interessant at se på. Jeg har foreslået at plante klatreroser og kaprifolier i en bund af forskellige stauder.

Råskitser

Processen med at lave en haveplan, starter med at jeg efter det indledende havebesøg, hvor jeg har taget masser af noter og billeder, udarbejder en målfast råskitse, der angiver kundens ønsker til etablering af nye elementer og beplantninger samt mine forslag til yderligere nyskabelser og forandringer.

Råskitserne blev afstemt via et telefonmøde med Ulla, som inden da pr. email havde modtaget billeder af råskitserne.

Denne afstemning med mellem kundens ønsker og minde forslag, gør det nemt at udarbejde den endelige haveplan, som når den afleveres hos kunden, stemmer overens med de ønsker kunden har til udviklingen af haverummet.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved fortsat brug af siden, accepterer du vort brug af cookies.  Læs mere