Haveplan sommerhusgrund Sejrøbugten, februar 2023

Fra byggeplads til hyggeligt gårdhavemiljø ved Birgittes sommerhus med haveplan v/SusHaveDesign

Haveplan afleveret februar 2023 – billederne i artiklen er fra februar 2023

Birgittes sommerhusgrund gårdhaven februar 2023
Birgittes sommerhusgrund gårdhaven februar 2023

Birgitte inviterede mig indenfor i haven i februar 2023, hvor renoveringen af sommerhuset var ved at være afsluttet. Birgittes næste step var at hun ønskede en haveplan for grunden, således at haven som bærer præg af renoveringen i løbet af nærmeste fremtid bliver hyggelig med hyggelige haverum og siddepladser omgivet af duftende, farverige og spiselige vækster.

Udfordringen, som hun godt var klar over er at rådyr fouragerer i området. Haveplanen blev derfor delt op i to; En plan for Gårdhaven som er arealet omkranset af hus og mur samt nyetablering af nye hegn, der afskærmer rådyr for at have tilgang til området og en plan for arealet udenfor Gårdhaven, hvor rådyr har adgang.

Haveplanen blev afleveret i marts 2023, forinden da havde jeg afstemt Birgittes forventninger til de endelige haveplaner ved telefonisk gennemgang af råskitser tilsendt pr. email.

Haveplan Gårdhaven

Gårdhavens flisearealer havde Birgitte på forhånd tegning på, arealet er i haveplanen udvidet til også at gå hen forbi drivhuset. Foran drivhuset etableret højbede og på to hjørner af terrassen etableres rionet med klatrende roser og klematis med henblik på at bryde hjørnerne op og skabe lidt mere intime rum omkring spaområdet og spisepladsen.

En pergola etableres sydvest for gårdhaven, klatrende vækster såsom blåregn, klematis, roser, kaprifolier og akebia plantes ved foden af pergolaens stolper og ledes hen over overlæggerne, således at væksterne kan danne en flimrende skygge, der er behagelig på varme sommerdage.

Arealet midt i gårdhaven opdeles ved stier i forskellige bede, med forskellige temaer, i bedene plantes få buske og enkelte frugttræer og bærbuske med henblik på at give lidt højde og struktur i haven, uden at området bliver alt for skygget. Navne på træer og buske fremgår af haveplanen.

Birgitte ønskede bede med vilde blomster, til disse bede er der udarbejdet en bedplan med angivelse af vækster, hvor numre henviser til plantelister. Da Birgitte ønsker vilde blomster, er der et bed, der kan bruges til etablering af et blomstereng bestående af frøsåede et-årige sommerblomster. Og 3 andre bede, hvor bundbeplantningen etableres med flerårige vækster i form af stauder, hvor en del kan henføres til hjemmehørende arter eller forædlede sorter heraf.

Haveplan Arealet udenom gårdhaven

Arealet udenom lades stort set uberørt, da der i forvejen eksisterer smukke tilgroede træer, der ønskes bevaret. Udfordringen er at rådyr har adgang. Lidt ny beplantning og græsbelægning ved indgangspartiet og indkørsel, bestående af blomstrende buske og bunddækkende stauder etableres med øje for at rådyr ikke skulle finde interesse i at spise af væksterne.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved fortsat brug af siden, accepterer du vort brug af cookies.  Læs mere