Haveplan

Udarbejdelse af haveplan omfatter

En haveplan er en målfast tegning over indretningen af jeres have med angivelse af bede, terrasser, større træer og andre væsentlige elementer i haven.

Udarbejdelse af en haveplan starter altid med et jeg kommer på besøg hos dig i din have.

Til besøget bedes du derfor have en målfast tegning over grunden med angivelse af bebyggelse, som jeg må bruge til at skitsere dine ønsker til indretning af din have. Tegningen skal være i målestoksforholdet 1:100.

Besøget varer typisk 2-3 timer afhængig af omfanget af dine ønsker.

Jeg tager tegningen med mine notater med mig og udarbejder efterfølgende en haveplan, som sendes til dig.