Referencer

Rådgivning sparer tid og penge

Før du fælder eller beskærer træer og buske og nedlægger bede i den GAMLE HAVE eller køber mange planter ind til din NYE HAVE, kan det betale sig at spørge mig til råds.

Mine kunder er både erfarne og nye haveejere. Min rådgivning har givet mange tilfredse kunder, om de har en gammel etableret have eller står med den bare mark, ved det nye hus, der skal indrettes med smukke, hyggelige haverum fyldt med duftende, farverige og spiselige vækster.

Mine 30 års erfaring med dyrkning af min egen have på tung lerjord med en alsidig beplantning fyldt med duftende, farverige og spiselige vækster så mange dage om året som muligt samt flere års professionel haverådgivning har givet mange tilfredse kunder.

Mine kunder giver udtryk for at min rådgivning har sparet dem for tid og penge. Kunder med gamle haver sparer tid ved at få vejledning til den rigtige pleje af eksisterende beplantninger. Kunder med nye haver eller ønske om nye beplantninger og haverum sparer tid og penge på fejlindkøb og placering af nye vækster, der ikke trives eller ikke fungerer.

Mange har nydt glæde af at spørge mig til råds om, hvor nye elementer i haven bedst placeres f.eks. drivhuset og siddepladser. Rigtigt mange er glade for vejledning om hvilke træer og buske, der kan placeres hvor med det formål at skærme for indsyn fra naboer og veje eller udsyn til grimme bygninger, så haven stadig kommer til at rumme hyggelige og smukke haverum med masser af duftende, farverige og spiselige vækster.

At komme godt fra start sparer derfor tid og penge.

Haveplan 2500 kvm sommerhusgrund

Rie og Klaus, Nøddebo, maj 2022

Rie og Klaus har bygget nyt sommerhus i 2021 på en 2500 kvm stor grund med udsigt til Esrum Sø. Da jeg møder Rie i haven i april 2022 er haven anlagt med terrasse og græs.

De ønskede en plan for beplantning omkring terrassen, der vil give mere læ og skabe et mere intimt rum.

På den store græsplæne ønsker de en beplantning, der skærmer for indblik fra vejen nord for grunden. Ries krav var at beplantningen skulle indrettes således at hun er fri for lugning mest muligt.

Når jeg udarbejder større haveplaner med mange detaljer, hvor mange elementer er helt nye i haven, leverer jeg en råskitse til kunden, hvor vi afstemmer de store linjer på nye bede og typen af beplantning.

Især var det vigtigt at få afstemt designet af bedene ude i haven. På baggrund af råskitsen, kunne Rie og Klaus bedre tage stilling til, hvordan de ønskede græsplænen inddelt i rum ved hjælp af beplantning. På et afstemningsmøde modtog jeg Ries angivelse af bedene i græsplænen.

På baggrund af råskitsen udarbejdede jeg den færdige haveplan i målestok 1:100 og foretog udvælgelse af de konkrete buske, træer, roser, klatrende vækster og stauder, der skulle indgå i beplantningen.

Da bedene skulle beplantes med både træer og buske som vil danne havens vægge og loft samt stauder som havens gulv. Angiver haveplanen placering af træer og buske og bedplanen angiver beplantningen af stauderne.

Numre på både haveplan og bedplan henviser til plantelister, som Rie og Jan har modtaget. På afleveringsmøde er alle dele blevet gennemgået.

Haveplan 300 kvm parcelhushave

Tove og Jan, Nivå, jan 2022

Tove og Jan ønskede en haveplan til brug for indretning af haven, som efter byggeriet var stort set tom for beplantning. På et 2-timers havebesøg gennemgik vi haven og deres ønsker, jeg tog noter og udarbejdede efterfølgende haveplan.

Da Tove og Jan havde mange ønsker til indretning af havens rum, gennemgik vi på et afstemningsmøde udkast til haveplan, hvor de fik mulighed for at tilføje og korrigere elementer.

I haveplanen er som ønsket indarbejdet gårdhavemiljø, drivhus, skur, stor træterrasse omkring huset, hvor de store flader bliver brudt af halvhøje buske med både duft og farver.

Placering af kommende staudebed med sø.

Mindre detaljer såsom brugen af gamle for familien nostalgiske sten bliver lagt foran skuret i mønster med åbne felter til indplantning af lave krydderurter. Højbede til krydderurter.

Mod nordøst lille morgenterrasse til varme sommerdage omgivet af buske med spiselige bær. Tørreplads, affaldsplads er placeret på den smalle stribe mod nord.

Strategisk placering af højere beplantning til afskærmning for ind-/udsyn til naboer og indkørsel.

Haveplan og Bedplan rækkehushave 100 kvm

Karen, Humlebæk, okt 2021

Karen var flyttet fra København til rækkehuset i Humlebæk. Karens afdøde mand var arkitekt og meget haveinteresseret, haven i København havde været smuk, Karen ønsker at omdanne den kedelige tomme række hushave til et intimt haverum med duft, farver og spiseligt. Et haverum hvor der også er plads til at børnebørn går på opdagelse.

Karen har ikke den store erfaring med indretning og beplantning af haver, derfor kontaktede hun mig med henblik på at få lagt en plan for hvordan hun kan indrette haven med rum hvor der er mulighed for ophold i al slags vejr, give lyst til at gå en tur i haven, ikke alt skulle kunne overskues på en gang. Første step for Karen er at få et etableret den nye udestue, derefter få anlagt terrasse foran udestuen i hele havens bredde.

Resten af græsplænen kan gradvist omdannes til smukke bede bestående af både blomstrende og duftende buske, et par frugttræer og bundbeplantning bestående af stauder og forårsløg. Bedene inddeles i mindre områder ved hjælp af stier belagt med fliser/sten.

Langs kanten af hække lægges et tykt lag flis, som har til formål både at være en sti til at gå på samt at danne en sikkerhedszone mod skvalderkål der ellers vil trænge ind i haven fra naboernes haver.

Haveskitse til omrokering af eksisterende beplantning

have med gårdhavemiljø 150 kvm

Christina og Arne, Nivå, okt 2021

Christina og Arne kontaktede mig fordi de ønskede en ny plan for haven, de syntes den etablerede have var blevet for tidskrævende at vedligeholde. Vi aftalte et 2-timers havebesøg, hvor vi gennemgik havens allerede eksisterende indretning og beplantning.

Elementerne i de smalle haverum hos Christina og Arne havde allerede en en god indretning, jeg anbefalede derfor, at den eksisterende beplantning blev omplantet i stedet for at kassere den og købe nyt. Der var mange forskellige vækster især stauder plantet pletvis og blandet sammen. Stærke stauder var ved at overgro mindre kraftige stauder.

Sammen besluttede vi hvilke vækster der skulle forblive i haven og hvor de kunne samles i grupper, hvor de samme arter blev plantet i samme områder tilpasset jordbund og sol/skyggeforhold. Som opfølgning udarbejdede jeg en skitse med angivelse af hvor de forskellige vækster skulle placeres, således at Christina og Arne undervejs i omrokeringerne ikke mistede overblikket.

Haverådgivning etableret have 500 kvm

Lotte i Strøby Egede, maj 2021 og juni 2022

Lotte ønskede et havebesøg med både rådgivning omkring pleje af den allerede etablerede beplantning og anbefalinger til ny beplantning og elementer i haven med endnu flere dufte, farver og spiselige vækster i hendes hyggelige have, hvor mange smukke bede og beplantning allerede var godt etableret og indrettet. Lotte har allerede megen erfaring med haven og dyrkning af væksterne, alligevel ønskede Lotte sparring.

Lotte ønskede blandt andet et mere intimt haverum omkring terrassen. En terrasse, hvor der er sol de meste af dagen, Jeg anbefalede et plante et æbleespalier, som vil være transparent og alligevel give en form for rumfølelse, espalieret kan også bruges som klatrestativ for ærteblomster om sommeren.

Lotte ønskede flere højbede i haven, højbede som har en størrelse der er lette at overskue og heri dyrke urter og grønt og måske også lige sommerblomster til at skære af.

Lotte tog som udgangspunkt selv noter, men modtog efterfølgende en mail fra mig med tips, ideer og navne på specifikke planter senere på sommeren sendte jeg en skitse til Lotte med overblik over etableringen af elementer omkring terrassen.

Billeder fra juni 2022 året efter første rådgivning, Lotte fik ret hurtigt efter mit besøg i maj 2021 plantet nye store frugttræer mod nordvest, der skulle dække af for vinde fra nordvest, plantet rosen Senegal i drivhuset, etableret brombær- og rosenespalier bag ved huset.

Juni 2022 ifm evaluering på min rådgivning året år, ønskede Lotte rådgivning om beskæring af frugttræer i forbindelse med mit besøg, vi fik beskåret både det nye æbleespalier, som er under udvikling samt gamle frugttræer i haven, der trængte til udtynding. Flere af grenene på frugttræerne blev markeret med små snore, således at Lotte kan huske hvilke der skal beskæres i august.

Haverådgivning sommerhushave 800 kvm

Michelle og Mikkel, Tusenæs feb 2021

Michelle og Mikkel overtog huset på Tuse Næs (Holbæk) 2020. De synes haven er meget tæmmet og nydelig, og vil meget gerne gøre den mere vild med masser af dufte, farver og gerne spiselige ting og ting der blomstrer fra forår til efterår. Samtidig skal haven kunne passe sig selv, da der godt kan gå nogle uger mellem de er i huset.  Det er en ret stor opgave for dem, da de ikke synes de ved meget om planter og blomster, de ønskede derfor rådgivning og kontaktede SusHaveDesign

Vi aftalte et 2-timers havebesøg, hvor vi sammen gik tur i sommerhushaven en kold februar-dag 2021. Den unge familie (mor, far og to små døtre) havde mange ønsker til haven, de ønskede mere intimitet, ergo flere afgrænsede haverum med omkransende beplantning, en del af den allerede eksisterende beplantning ønskede de ikke bevaret.

Ønskerne var mange til både flere dufte og farver samt spiselige vækster i haven. Jeg anbefalede at de startede med at fokusere på ét haverum, i stedet for at gribe fat i mange småjusteringer i hele haven.

De valgte at vi skulle fokusere på at gøre haverummet omkring husets vestside ved siden af den overdækkede terrasse mere hyggelig.

Michelle tog som udgangspunkt noter selv, men modtog efterfølgende en opsamlende mail med navne på særlige ønsker til beplantning, samt en lille skitse over buskettet der med tiden vil danne et duftende og farverigt læhegn omkring terrassen.

I juni 2021 har Michelle og Mikkel været igang med at plante krydderurtebedet til ved terrassen.

Haverådgivning parcelhushave 400 kvm

Lisbet, Hornbæk maj 2021

Lisbet kontaktede mig da hun via SusHaveDesign.dk var blevet “vild med mine plantevalg, farver og tanker om haven – meget inspirerende fotos”. Lisbet elsker sin have men har brug for lidt input og andre øjne til gode løsninger der giver grøn glæde. Lisbet var også i gang med at rydde et areal som skal have nyt liv.

Vi aftalte et 2-timers havebesøg, hvor vi gennemgik haven, jeg hørte om Lisbet’s ønsker og udfordringer.

Haverådgivning med skitse på stedet

Byhave 300 kvm

Katrine, Hvidovre maj 2021

Katrine ønskede at indrette haven mere attraktivt, således at familien med flere børn får lyst til at bruge haven. Vi aftalte et 2-timers havebesøg, hvor hun fik rådgivning og inspiration til etablering af nye elementer i haven samt rådgivning omkring eksisterende beplantning.

Jeg udarbejdede en skitse til Katrine på stedet, efterfølgende modtog Katrine en rentegnet haveplan, således at hun har overblik over etablering af havens nye elementer, og kan indrette haven efterhånden som tid og økonomi tillader det.

Haverådgivning parcelhushave 300 kvm

Masha, Humlebæk feb 2021

Masha ønskede et 2-timers havebesøg, hvor vi gennemgik indgangspartiet og haven, jeg lyttede til Mashas ønsker og jeg kom med forslag til beplantning og indretning af haven, Masha tog selv noget, Efter havebesøget modtog Masha mail med faktura og opsamling af mine forslag til beplantning.

Haverådgivning og haveskitse på stedet

Byhave 20 kvm

hos Heidi, Frederiksberg april 2021

Heidi ønskede at den lille byhave blev tilføjet flere dufte, farver og spiselige vækster, desuden ønskede hun en skitse udarbejdet på stedet, som skulle bruges som huskeliste og overblik over etablering af nye elementer og ændringer i beplantning.

Bedet mod vejen blev udvidet og får mere runde former, flisearealet udvides, højbed etableres for enden af terrassen, op ad det sorte hegn for enden af haven, hvor solen skinner ind fra syd, ønsker Heidi en lodret plantevæg etableret. Vi fik sat navne på den allerede eksisterende beplantning,

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved fortsat brug af siden, accepterer du vort brug af cookies.  Læs mere