Ydelser

Haverådgivning

Haverådgivning omfatter

Under et havebesøg giver jeg råd og vejledning om konkrete projekter og ønsker du har til din have. Du tager selv notater under besøget. Ved afslutning af besøget aftaler vi, om du har brug for yderligere assistance. Et havebesøg varer ca, 2 timer.

Mere om

Haveplan

Udarbejdelse af haveplan omfatter

En haveplan er en målfast tegning over indretningen af jeres have med angivelse af bede, terrasser, større træer og andre væsentlige elementer i haven. Udarbejdelse af en haveplan starter altid med et jeg kommer på besøg hos dig i din have. Til besøget bedes du derfor have en målfast tegning over grunden med angivelse af bebyggelse, som jeg må bruge til at skitsere dine ønsker til indretning af din have. Tegningen skal være i målestoksforholdet 1:100. Besøget varer typisk 2-3 timer afhængig af omfanget af dine ønsker. Jeg tager tegningen med mine notater med mig og udarbejder efterfølgende en haveplan, som sendes til dig.  

Mere om

Bedplan

Bedplan omfatter

En bedplan er en tegning over et bed i din have, hvorpå beplantningen er skitseret, som kan bestå af buske, træer, stauder, forårsløg. Udarbejdelse af bedplan starter altid med et havebesøg hos dig, hvor vi taler igennem dine ønsker til det enkelte bed. Havebesøget varer normalt ca. 2 timer. Jeg rentegner bedplanen og sender den til dig efterfølgende.

Mere om

Planteliste

Planteliste omfatter

Måske aftaler vi at du har brug for en planteliste. Dette aftales senest ved afslutning af mit besøg hos dig. En planteliste er en liste over planter, der indgår i bedplanen, plantelisten indeholder planternes navne på latin med angivelse af art og sort. Plantelisten kan bruges som indkøbsliste på planteskolen. Jeg hjælper dig gerne med at placere planterne i bedet, men udfører ikke gravearbejde.  

Mere om

Haverådgivning
Rådgivning
Haveplan
ccccccccccccccc
Bedplan
wwwwwwwwwwwwwwww
Planteliste